Handel og Kontor i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for deg som jobber i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet. Med rundt 78 000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund.

HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en viktig sak, fordi det er lønna du får utbetalt den dagen du slutter å jobbe. Den må være til å leve av.

Pensjon

Det er aldri for tidlig å tenke på pensjon. Vi har utviklet ulike profiler som kan hjelpe deg å forstå hva som er viktig og tenke på, enten pensjonsalderen din er kort eller langt frem i tid.

Ta kontakt med HK i Norge for spørsmål om medlemskap og veiledning om din pensjon.

Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

  • Alle skal opparbeide tjenestepensjon fra første krone, slik at alle som jobber får en pensjon å leve av.
  • Det bør ikke være ditt eget ansvar å ha egen sparing til pensjon, og vi bør finne felles løsninger som sikrer alle.