Ytelsespensjon

Denne pensjonsordning gir deg en fastsatt pensjonsytelse når du blir pensjonist. Det mest vanlige er at man beregner ytelsen som en prosentandel av lønn minus enn beregnet utbetaling fra folketrygden.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er fellesbetegnelsen for pensjonsordninger som tjenes opp gjennom arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning som ble innført etter avtale mellom LO og NHO ved lønnsoppgjøret i 1988. Fra 1. januar 2011 har vi hatt to ulike varianter av AFP.