arild

Hva skjer med pensjonen hvis han bytter jobb?

Arild (57) har fått tilbud om en ny jobb med høyere lønn – men som ikke har tariffavtale med AFP. Bør han takke ja?

Illustrasjon av Arild med mange ting

arild sine pensjonstall

Illustrasjon mann som jobber

Kontor

100 % stilling

Illustrasjon lommebok med penger

Årslønn

750 000,-

Illustrasjon tommel opp

Tariff/AFP

Illustrasjon med grafer

Tjenestepensjon

6 %

Høyere lønn er ikke alltid det som lønner seg

Arild vet at pensjon er viktig og er glad for at bedriften han jobber i har AFP. Nå har han fått tilbud om en ny stilling med høyere lønn i en annen bedrift. Han vil gjerne redusere arbeidsmengden de siste årene av arbeidslivet, og jobbe 80 prosent i den nye jobben.

Før han takker ja til den nye stillingen, sjekker han derfor bedriftens pensjonsordning. Da oppdager han at bedriften ikke har tariffavtale og AFP. Det har stor betydning:

Med tariffavtale har du AFP, og da får du mer å rutte med enn om du ikke hadde hatt AFP.

Husk at for å få rett til AFP må du ha jobbet i en bedrift med en tariffavtale i sju av de ni siste årene før du fyller 62 år. Du må også jobbe i en bedrift med tariffavtale den dagen du går av med AFP.

Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

HK jobber for en reform av AFP ordningen som gjør at ingen mister sin opptjent AFP.

tallene

Hva lønner det seg for Arild å gjøre?

Figur: Siden Arild har relativt høy lønn får han en stor AFP-pensjon. Den samlede forventete utbetalingen fra AFP-ordningen utgjør hele 1.650.000 kroner.