bilal

Mister ikke lenger pensjon fordi han har mange småjobber.

Bilal (30) har jobbet i mange år – men ingen av stillingene har vært over 20 prosent. Det kunne kostet ham dyrt som pensjonist.

Illustrasjon av Bilal med mange ting

bilal sine pensjonstall

Illustrasjon mann som jobber

Butikkmedarbeider

15 % stilling

Illustrasjon lommebok med penger

Tilsvarende årslønn

320 000,-

Illustrasjon tommel opp

Tariff/AFP

Nei

Illustrasjon med grafer

Tjenestepensjon

3 %

Får nå pensjonsopptjening fra alle småjobber

Bilal er student og jobber 15 prosent som ekstrahjelp i en skobutikk. Arbeidsgiver har ikke tidligere vært pålagt å spare pensjon for ansatte som har en stilling som er under 20 prosent. Frem til lovendringen om pensjon fra første krone etter planen går gjennom i 2023, taper Bilal hele sin opptjente pensjon fra sin deltidsstilling.

I tillegg har Bilal noen andre småjobber. Han selger jordbær om sommeren og juletrær om vinteren. Til sammen jobber Bilal mellom 50 og 60 prosent i løpet av et år, men fordi ingen av stillingene er større enn 20 prosent får han ikke tjenestepensjon fra noen av jobbene før i 2023.

Fagbevegelsen har fått politisk gjennomslag for pensjon fra første krone. Dette utgjør en stor forskjell for Bilal og andre som jobber i små stillinger.

Siden Bilal har jobbet slik fra han gikk ut av videregående, har han tapt nesten ti år med pensjonsopptjening.
Det mener vi er urettferdig. Derfor har HK i Norge jobbet for at vi skal opparbeide tjenestepensjon fra første krone, slik at alle som jobber får en pensjon å leve av. Dette må tre i kraft med umiddelbar virkning for at Bilal og andre deltidsarbeidere ikke mister sin opptjente pensjon.

Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

Alle skal opparbeide tjenestepensjon fra første krone, slik at alle som jobber får en pensjon å leve av.

tallene

Årlig pensjon

Figur: Eksempel som viser hva Bilal kunne fått i tjenestepensjon ved 67 år dersom han hadde fått pensjonsopptjening for alle småstillingene sine i 10 år frem til 30 år (altså hva han har gått glipp av).