christer

Hvordan sikre seg en god pensjon allerede nå?

Christer (22) har nettopp begynt i full jobb. Han har ikke tenkt så mye på pensjon – før han oppdaget at han risikerer å få mindre enn 40 prosent av lønna å leve av som pensjonist.

Illustrasjon av Christer med mange ting

christer sine pensjonstall

Illustrasjon mann som jobber

Servicemedarbeider

100 % stilling

Illustrasjon lommebok med penger

Årslønn

330 000,-

Illustrasjon tommel opp

Tariff/AFP

Ingen

Illustrasjon med grafer

Tjenestepensjon

4 %

Hvorfor vil faren til Christer ha mer å rutte med som pensjonist?

Når du er ny i arbeidslivet og får tilbud om din første stilling, er det neppe pensjon som opptar deg mest. Selv om lønn og andre goder som bonusordninger, aksjer og tilgang til treningssenter oppleves som viktigere nå, påvirker avgjørelsene du tar i dag pensjonspotten du sitter igjen med den dagen du ikke jobber lenger.

Christer har jobbet i sin første faste jobb som servicemedarbeider i ni måneder. Han har nå fått et tilbud om en spennende jobb i en annen bedrift. Faren til Christer (Arild) er opptatt av pensjon, og oppfordrer Christer til å sjekke hva slags pensjonsordning han har. Da viser det seg at Arild og Christer har helt ulike pensjonsbetingelser – ikke bare på grunn av at de jobber i forskjellige bedrifter, men også som følge av pensjonsreformen som ble vedtatt i 2011.

pensjonsreformen

Pensjonsreformen innebærer blant annet at alderspensjonen din fra folketrygden blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Jo høyere forventet levealder, jo lavere blir pensjonen fra en gitt alder.

For å få samme alderspensjon som faren sin Arild, må Christer jobbe lenger enn faren.

Hvorfor blir de unge pensjonstapere?

Arild tjener mer enn Christer, men selv om de hadde hatt samme årsinntekt og samme antall år i arbeidslivet, ville Christer fått mindre pensjon enn faren sin. Dette synes Christer virker veldig urettferdig: Hvorfor skal man bli straffet for å være ung?

Hvis Christer fortsetter å jobbe 100 prosent i tilsvarende stilling som han har nå de neste 40 årene, risikerer han å få mindre enn 40 prosent av lønna si å leve av som pensjonist. Ikke nok med det, inntil nylig har Christer ikke hatt krav på å ta med seg sin opptjente pensjon sin hvis han bytter jobb hvis han har vært ansatt i mindre enn 12 måneder.

tallene

Så mye lenger må Christer jobbe for å få samme pensjon som Arild

Figur: Viser hvor mye lavere pensjon Christer får enn faren Arild fra folketrygden 
(målt i kompensasjonsgrad, dvs. pensjon som andel av lønn).

Mister sin opptjente pensjon ved bytte av jobb

Må ikke alle arbeidsgivere spare pensjon for sine ansatte? Jo, men det har vært flere unntak. Pensjon fra første krone betyr for Christer at han får med seg all sin opptjente pensjon fra nåværende jobb selv om han bare har jobbet der i 9 måneder. Frem til 2021 måtte  man være ansatt i minst 12 måneder i jobben for å tjene opp til pensjon. Så hvis Christer hadde byttet jobb etter bare 9 måneder i stillingen før 2021, hadde han mistet sin opptjente tjenestepensjon. Siden penger du sparer til pensjon i ung alder gjør stort utslag for pensjonen du til slutt sitter igjen med, har det vært viktig for HK å kjempe for at du skal få med deg all pensjonsopptjening.

Tjenestepensjon – fra jobben

  • Alle arbeidsgivere er forplikta til å sette av penger til de ansattes tjenestepensjon. Det gjelder både i private bedrifter og i offentlig sektor (stat, fylke og kommune). 
  • Tjenestepensjon betyr at arbeidsgiveren din sparer en del av lønna di for deg. Pengene er dine, men du får tidligst bruke dem når du er 62 år. 
  • Jobber du i private bedrifter, har du vanligvis innskuddspensjon. Da setter arbeidsgiver av minst 2 prosent av lønna di til pensjon.
  • Er du ansatt i offentlig sektor, tilhører du oftest Statens pensjonskasse (stat og undervisning) eller KLP (kommuner og fylker).
  • De som er i jobb i dag, må arbeide i flere år enn dagens pensjonister for å få like mye pensjon, på grunn av levealdersjusteringa i pensjonsreformen.
Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

Det bør ikke være ditt eget ansvar å ha egen sparing til pensjon, og vi bør finne felles løsninger som sikrer alle.