julie

Får endene til å møtes, men taper pensjon fordi hun er for ung.

Julie (19) jobber flittig både som student og som butikkmedarbeider, men vet ikke at hun går glipp av pensjonsopptjening fordi hun er ung.

Julie med mange ting

Julie sine pensjonstall

Illustrasjon dame som jobber

Butikkmedarbeider

40 % stilling

Tilsvarende årslønn

320 000,-

Illustrasjon tommel opp

Tariff/AFP

Ingen

Illustrasjon med grafer

Tjenestepensjon

2 %

Visste du at du ikke tjener opp obligatorisk tjenestepensjon hvis du er under 20 år?

Julie er student og har en deltidsstilling i en klesbutikk ved siden av studiene. Hun tjener imidlertid ikke opp tjenestepensjon selv om hun har fast jobb. Hvorfor? Fordi hun er under 20 år. Fagbevegelsen har vunnet kampen om pensjon fra første krone, men lovendringen trer ikke i kraft før i 2023 – dette har mye å si for Julie.

Med en årslønn på 320 000, 40 % stilling, og 2 prosent tjenestepensjon, går hun glipp av 2 560 kroner hvert år fram til hun blir 20. Julie har jobbet i denne klesbutikken siden hun var 18, og mister dermed totalt 5 120 kroner i oppspart pensjon. I tillegg går hun glipp av avkastning på pensjonen. Over tid kunne avkastningen ha økt pensjonsmidlene med hele 350 prosent.

Vi i HK i Norge mener at alle skal tjene opp pensjon fra første krone. Slik at alle som jobber får en rettferdig pensjonsopptjening, uavhengig av alder. Vi har vunnet frem for saken, men lovendringen må fremskyndes slik at de som nå er under 20 år får med seg sin oppsparte pensjon fra de første årene i arbeidslivet.

tallene

Hvor mye taper Julie i pensjon fordi hun er under 20 år?

Figur: Viser hvor mye pensjonskapital Julie går glipp av siden hun ikke har fått pensjonsopptjening som 18- og 19-åring.

Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

Pensjon fra første krone må innføres nå!