nasra

Får lavere årlig pensjon fordi hun er kvinne.

Nasra (41) vet at hun må fordele pensjonen sin over flere år fordi hun er kvinne. Derfor ønsker hun å ta grep for å få mer å rutte med som pensjonist. Men hva lønner det seg å gjøre?

Illustrasjon av Nasra med mange ting

nasra sine pensjonstall

Illustrasjon dame som jobber

Kontor

100 % stilling

Årslønn

450 000,-

Illustrasjon tommel opp

Tariff/AFP

Ja

Illustrasjon med grafer

Tjenestepensjon

3 %

Kvinner får mindre pensjon, fordi de sannsynligvis lever lengre enn menn

Nasra har begynt å tenke på pensjonen sin. Hun har lyst til å gå av med pensjon når hun blir 62 år. Det er AFP på arbeidsplassen hennes, men hun er usikker på om pensjonen vil bli for lav å leve av.

Hun har sett reklame fra banker og forsikringsselskaper som oppfordrer til egen pensjonssparing. Hun vet at hun som kvinne trolig kommer til å leve lenger enn menn på samme alder, og at hun derfor må fordele innskuddspensjonen sin over flere år enn sine mannlige kolleger.

tallene

Levealder mann vs kvinne

Figur: Viser forventet gjenværende levealder ved 67 år for kvinner og menn.
Kilde: SSB

Hun synes dette er urettferdig og vurderer å spare selv. Hun har ikke så høy lønn, så sparing vil ikke bli lett, men hun er sikker på at det er et nødvendig grep for å få god nok pensjon.

Nasra diskuterer pensjon med kollegaene sine i lunsjen. De snakker med sin tillitsvalgte om temaet. Flere forteller at de vil begynne å spare litt ekstra til sin pensjon.

Den tillitsvalgte vil imidlertid ha kollegaene med på å forhandle om høyere tjenestepensjon istedenfor høyere lønn. Først er de skeptiske, men så får de se tallene. De viser at økt sparing i tjenestepensjonsordningen gir en stor økning i pensjonen. Da innser de at høyere tjenestepensjon faktisk er bedre enn å få lønnstillegg og bruke det til privat sparing. Fellesskap gjennom fagforeningen lønner seg.

Illustrasjon sitattegn

HK i norge mener:

Det skal ikke være den enkeltes ansvar å få en pensjon å leve av.

tallene

10k ekstra i lønn vs ekstra i innskuddspensjon

Figur: viser hvor mye tjenestepensjonen øker dersom hun enten får økt lønnen med 10 000 kr (hun får da noe mer tjenestepensjon siden lønnen har økt), eller får økt innskuddssats slik at de årlige innskuddene øker med 10000 kroner.